Om

 

 

 

Kvalifikation och erfarenhet:

 

Björn är hydrolog och utbildad vid Uppsala universitet år 1970.  Vid universitetet, förutom att undervisa, forskade han främst kring hydrologiska frågor i den svenska fjällvärden. Huvuddelen av forskningen genomfördes vid Tarfalastationen i Kebnekasisefjällen.

Efter flytten till Nyköping år 1979 och Studsvik kom arbetet att inriktas mot det radioekologiska området. En stor del av insatserna gällde såväl fältstudier som modellering kring SKB:s program för slutförvar av utbränt kärnbränsle. Studier kring effekterna av Tjernobylolyckan var en del av arbetet. Dessa arbeten ledde till deltagande i internationella studier.

Under Studsvikstiden påbörjade Björn arbeten kring efterbehandlingen av den tidigare urangruvan i Ranstad. Ett arbete som pågick i cirka 20 år. Björn fortsatte med dessa arbeten även sedan anställningen gått över till VBB VIAK, nuvarande SWECO år 1997. Dessa erfarenheter har lett till internationella projekt i Estland, Tyskland, Bulgarien och Ukraina.

Under anställningen på SWECO fram t.o.m. juli 2010, har Björn arbetat med ett stort antal miljöprojekt inom olika områden som miljökonsekvenser (MKB) för program-, detalj-, och fördjupade planer. Miljökonsekvenser och detaljprojektering för en planerad naturgasledning genom Mälardalen är ett exempel på ett annat större projekt som Björn jobbat med. MKB för industrier har även varit aktuella arbetsområden, liksom förorenad mark.

Under de senaste åren har Björns arbetsfält vidgast mot gruvnäringen och prospektering. Ytterligare ett nytt område är Geocaching och dess kopplingar till friluftsliv.

Sedan augusti 2010 driver Björn enskilda firman Ecolus.

 

 

 

 

ecolus © 2011• Tel:070-1139955 • bjorn@ecolus.se